Ett unikt koncept - Orange Helse

En annorlunda bemanningslösning!

Vi har legitimerade sjuksköterskor klara för uppdrag, vilket ger dig som kund;

Kontinuitet

Finns på plats och jobbar när ni behöver personal.

Flexibilitet

Vår heltid är 54 timmar i veckan.

Förutsägbarhet

Boka sjuksköterskan först, vi introducerar och levererar på rätt dag.

Kvalitet

Samma sjuksköterska under hela uppdraget.

Effektiv administration

Frigör tid för dig som kund.

Nära samarbete

En kontakt med driftsansvarig sjuksköterska med erfarenhet från svensk sjukvård.

Lägre kostnader

Mindre övertid, frånvaro och överbelastning samt färre introdukioner av ny personal.

Yrkesskickliga sjuksköterskor

God klinisk blick, hög motivation och arbetsmoral samt låg sjukfrånvaro.

 

Du kan fokusera på långsiktig verksamhetsplanering när Du anlitar Orange Hälsa!