ISO och HMS - Orange Helse

Leverans och Kvalitet

ISO och HMS
Inom Orange arbetar vi enligt fastsällda processer och metoder, allt i enighet med svenska lagar och regler.
Alla våra rutiner och processer är certifierade enligt ISO 9001:2008, vilket är grunden för vår leveranssäkerhet och kvalitet.

Orange är även miljöcertifierade enligt 14001:2004 och bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007.
Vi är mycket stolta över vårt HMS-arbete(hälsa-miljö-säkerhet), där fokus är på ständig förbättring och engagemang av vårt arbetsgivaransvar.

Internkontroll
Vi är alltid angelägna om noggrann orderuppföljning. I detta arbete ska våra kvalitetssystem säkerställa korrekt dokumentation och leverans. Vi gör detta för att överträffa den standard som vi själva, våra anställda och kunder kräver. Det ger oss också värdefull information inför utvärdering och ger oss möjlighet till förbättring av våra rutiner och processer.

Nollvision
Orange Hälsa har ett starkt fokus på kvalitet och strävar efter ett mål där vi har noll skador bland våra medarbetare. Vi arbetar mot detta mål genom utbildning, handledning och uppföljning av vår personal.

Avvikelsehantering
Vårt system för kvalitetskontroll och avvikelsehantering har kommunicerats till alla anställda som också har tillgång till systemet via vårt intranät.
Implementeringen och användandet av systemet verifieras genom regelbundna revisioner och underhåll av tredje part. Huvud- och stödprocesser beskrivs i metodbeskrivningar för att göra dem tydliga och synliga för våra medarbetare. KPI (Key Performance Indicator) är inriktade på att mäta och övervaka effekterna av varje enskild process.
En uppsättning HSEQ-rutiner säkerställer att vi kontrollerar alla våra processer på ett effektivt sätt.