Om Orange - Orange Helse

Om Orange Hälsa

Orange affärsidé baserar sig på Sveriges medlemskap i EU och den fria rörligheten av varor, tjänster och arbetskraft på EU´s inre marknad.

 

Orange har gjort stor succé med vårt sätt att samarbete över nationsgränserna. Vi tror att mångfald och innovation är två sidor av samma mynt. Företagets allra första julfest samlade 64 medarbetare med 24 olika nationaliteter.

 

Vår affärside har visat sig vara efterfrågad och uppskattad av våra kunder. Idag levererar Orange Hälsa tjänster till vården i över 150 kommuner och sjukhus i både Sverige och Norge.

 

Våra värderingar är engagerade, inkluderande, ansvarsfulla och hälsosam galenskap. Det är med dessa ledord som vi bemöter våra kunder och medarbetare samt hur vi bedriver vår verksamhet.


Vårt erbjudande är idag ett framgångsrikt eget koncept som levererar Kontinuitet, Förutsägbarhet och Kvalitet samt Flexibilitet.


Våra kunder efterfrågar denna möjlighet, eftersom stora delar av hälsosektorn präglas av täta byten av tillfällig arbetskraft, vilket leder till en mer eller mindre konstant brist på kvalificerad vårdpersonal och utebliven hjälp för patienter och äldre medborgare. Dessutom upplever flera av våra kunder en ökande brist på resurser och komptens. Detta vill vi förändra!


Först levererade vi personal för att lösa tillfälliga personalbehov inom hälso- och sjukvården, men så småningom har vi utvecklat en lösning för resurs- och kompetensförsörjning av tillgänglig tillfällig arbetskraft från hela Skandinavien och övriga Europa.


Förutom att vi levererar tillgänglig tillfällig arbetskraft till hälso- och sjukvården har vi nu påbörjat utvecklingen till en komplett leverantör av vårdtjänster i de områden som är arbetsintensiva. Hemtjänst, personlig assistans och Itrygg är våra nya tjänsteområden.

Idag driver vi hemtjänst i ett antal norska kommuner. En av dem är Bergen kommun genom ”fritt brukervalg”.

Personlig assistans genomför vi enligt BPA-modellen till 8 kommuner i Norge.

Itrygg utvecklas tillsammans med kommuner och syftar till att hitta effektivare arbetsmetoder och en organisationsmodell för hälsovård med olika tekniska hjälpmedel.