Legitimerade sjuksköterskor från EU/ESS - Orange Helse

Sjuksköterskor

Vi rekryterar främst erfarna sjuksköterskor från EU-länderna Litauen, Lettland, Slovakien, Ungern. De är sjuksköterskeutbildade enligt europeisk standard med svensk legitimation.

Urval

Rekrytering sker genom kvalitetssäkrade processer och rutiner för intervju, personlighetstest och noggranna kontroller av referenser. Förutom utbildning och erfarenhet är egenskaper som ansvarstagande, initiativförmåga, respekt och pålitlighet något vi värderar mycket högt.

Språk

Våra framtida medarbetare genomgår en 20 veckor lång språkkurs i svenska på heltid. Undervisningen sker i små grupper där teoretiska och praktiska övningar blandas. För att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska genomför våra studenter fyra obligatoriska prov, både skriftliga och muntliga. Alla våra anställda skall minst nå kunskapsnivå B1 i det svenska språket.  Kunskapsnivån bedöms och dokumenteras enligt Europarådets betygsskala för språkbedömning(CEFR). Europarådet arbetade under 1990-talet fram denna betygsskala som numera är översatt till 33 olika språk. Svenska skolverket har haft uppdraget att arbeta fram den svenska versionen av CEFR. Den kom 2009 och heter i sin helhet Gemensam Europeisk Referensram för Språk(GERS). När våra sjuksköterskor kommer till Sverige fortsätter våra medarbetare sina svenskstudier, med extra fokusering på sjukvårdssvenska och utveckling av språkfärdigheter. Vi upplever att en sjuksköterska som kommer direkt från skolan, för att arbeta i Sverige för första gången, behöver 4 veckor på sig för att bli bekväm med att använda svenska språket aktivt.

Upplärning

Orange Hälsa har tagit fram ett handledningsprogram med checklistor som säkerställer kvalitet, ansvar, säkerhet och miljö. Vi arbetar med att ständigt förbättra våra checklistor genom medverkan från våra sjuksköterskor. Vi utvärderar arbetsrutiner, omgivning, dokumentation, rapportering, patientens omvårdnadsbehov etc.

Organisation

Orange Hälsa har organiserat verksamheten med driftskoordinatorer som följer kunder och medarbetare noga. Driftskoordinatorerna är erfarna sjuksköterskor som arbetat inom svensk sjukvård och som har fokus på fackkunskaper och samarbete. På så sätt tar vi ansvar för och kvalitetssäkrar våra tjänster på bästa sätt.