Våra värderingar - Orange Helse

Våra värderingar

Orange Hälsa´s framgång utgår alltid ifrån våra värderingar och våra framsteg gör vi alltid tillsammans med våra medarbetare och kunder.

Vår vision är "Att ta hand om människor", som är grunden för våra värderingar;

innebär att vi har plats för alla människor, oavsett bakgrund och kvalifikationer. Vi behandlar människor med öppenhet och respekt.

innebär att vi alltid sätter individen i fokus. Vi är engagerade och samarbetsvilliga och går den extra milen för att hitta den bästa lösningen.
.

innebär att vi är att lita på. Vi följer etiska riktlinjer i hanteringen av myndighetskrav, lagar och avtal. Vi är en professionell och seriös arbetsgivare och affärspartner.

innebär att vi har en positiv inställning och uppmuntrar till att ha roligt på jobbet. Vi tänker utanför boxen, uppmuntrar till kreativa lösningar och utövar ”hälsosam galenskap” i vårt arbete.
Vi identifierar oss med våra värderingar och leva efter dem. Vi är övertygade att det leder till vår framgång.